O ličnoj sreći – kako da ukrotimo „slona“ u sebi

Po DIAID

Galupova istraživanja nivoa zadovoljstva stanovnika raznih zemalja navode na zaključak da je zadovoljstvo povezano sa materijalnim blagostanjem. Tako je prosečan stepen zadovoljsva stanovnika Evrope i Severne Amerike znatno viši od proseka u afričkim zemljama.  Ipak,…

Zašto ljudi trpe ponižavanje

Po DIAID

Možda ste se nekada zapitali zašto se ljudi ne pobune kada ih neko pljačka, iskorišćava i zlostavlja? Šta se dešava kada to postane opšte društveni fenomen? Da li se tu radi o opštoj, kolektivnoj “gluposti”?…

Kako prepoznati narcisa- Poremećaj bez popravke

Po DIAID

Narcis se hrani tuđim emocijama, pažnjom i iznad svega divljenjem. U pažnju spada i tzv. negativna pažnja, dakle kritika i neodobravanje. Pažnja je bilo kakvo bavljenje narcisom. Da bi se neutralisao, narcisa je najbolje izolovati,…

Tehnička i proceduralna pitanja

Po DIAID

Koje su prednosti i nedostaci online treninga u odnosu na klasično savetovanje licem u lice? Prednosti online treninga su brojne: ušteda vremena u prevozu, niža cena, činjenica da možete sami da izaberete kada ćete slušati…